Taxa de mediu ilegală. Recuperare în instanță!

Taxa de mediul ilegală

 Recuperare în  instanță!

 

Chiar daca s-a vrut înlocuirea taxei de poluare cu o altă taxă legală denumită “timbu de mediu “ prin intrarea în vigoare a O.U.G. 9 /2013, instantele de judecata au constatat și de această dată ilegalitatea, dispunând restituirea ei.

           În cadrul proceselor pe rol, instanţele analizează compatibilitatea O.U.G. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispoziţiile art. 110 T.F.U.E. Mai precis se   analizează situaţia avută în vedere de art. 4 lit. a din OUG nr. 9/2013 în ceea ce priveşte autoturismele importate din alte state membre în vederea punerii lor în circulaţie în România.

Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg o consideră discriminatorie, fapt pentru care a decis că obligarea la plata timbrului auto favorizează vânzările de autoturisme second hand și descurajează importurile de vehicule similare, ceea ce contravine legislației europene.

Art. 110 T.F.U.E. prevede următoarele: “(1) Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare”.

Judecătorii au stabilit că  această taxă este discriminatorie şi are aceleaşi prevederi şi scopuri ca toate celelalte taxe anterioare (de poluare şi de înmatriculare) declarate nelegale de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Simpla schimbare a denumirii taxei şi transformarea ei în „timbru de mediu” nu poate determina intrarea ei în legalitate.

În acest sens s-a constatat ca se încalcă prevederile cuprinse în tratatele la care România este parte, acestea având prioritate faţă de dreptul intern după data aderării la UE (01.01.2007).

Important este sa va adresati Tribunalului cu o cerere privind restituirea acestei taxe și obligarea la plata dobânzii legale calculate începand cu data achitării și până la restituirea efectivă . În cazul în care taxa nu a fost achitată, puteți introduce o cerere la tribunal prin care să solicitați înmatricularea autovehicului fără achitarea timbrului de mediu ca fiind ilegală, descriminatorie.

Jurisprudență : ”Prin Sentința nr. 631/CA din 17.09.2015  Tribunalul Satu Mare, în temeiul art. 21 din Lg. 554/2004, a admis cererea  formulată de revizuienta MM, în sensul că a schimbat în tot Sentința civilă nr. 1353/CA/10.04.2014 pronunțată de Tribunalul Satu Mare și, rejudecând cauza, a admis acțiunea în contencios administrativ formulata de reclamanta MM în contradictoriu cu pârâta Instituția Prefectului Județului Satu Mare – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor și, în consecință, a obligat pârâta să înmatriculeze autoturismul … fără plata timbrului de mediu prevăzut de OUG 9/2013 (…) ”

Chiar dacă hotărârea dată în cauza Manea C-76/14 vizează compatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a taxei pe emisii poluante prevăzută de Legea nr. 9/2012, instanța apreciază că cele statuate de CJUE prin această hotărâre sunt pe deplin aplicabile și în cazul timbrului de mediu, întrucât și OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu conține dispoziții similare cu cele analizate de Curte, din Legea nr. 9/2012. 

Nu uitați să consultați un avocat în vederea formulării cererii, pregătirii dosarului și / sau reprezentare în instanța de judecată.

 

 

Related Posts

Leave us a reply