DOMENIILE ÎN CARE ACTIVĂM

DREPT CIVIL

 • consultanță juridică
 • acțiuni imobiliare: în revendicare, grănițuiri, evacuări, rezoluțiuni, anulare a contractelor de vanzare-cumparare imobile sau alte bunuri, uzucapiuni, stabilire drept de servitute, drept de superficie;
 • garanție pentru evicțiune, vicii ascunse;
 • simulații;
 • contracte: de închiriere, de donație, de împrumut, de mandat, etc;
 • răspunderea civilă delictuală , contractuală;
 • executări silite, contestații la executare, etc;

DREPTUL FAMILIEI

 • desfacerea căsătoriei : divorț prin acord, din vina exclusivă a unui soț, vina comună;
 • partaj bunuri comune;
 • pensii alimentare;
 • exercitarea autorității părintești și stabilirea domiciliului minorului;
 • pensii alimentare;
 • succesiuni: dezbateri succesorale, testamente, anulări certificat moștenitor, rezerva succesorală, etc
 • stabilirea filiației față de tata, mamă; tăgada paternității ;

DREPTUL MUNCII

 • consultanță juridică în încheierea contractelor de munca, demisii;
 • solicitarea de drepturi salariale;
 • contestație decizie de concediere;
 • asistență în relația angajator – angajat sau invers;
 • contestarea deciziei de pensionare și recalcularea pensiei;
 • răspundere patrimonială angajat , angajator;
 • accidente de muncă;

DREPT COMERCIAL

 • înființări societăți, modificări acte constitutive , radieri societăți;
 • reprezentare, asistență în cadrul procedurii de insolvență/faliment;
 • consultanță juridică în activitatea zilnică a societății;
 • redactare și atestare contracte comerciale;
 • reprezentare firme în litigii / alte instituții;
 • consultanță în negocieri, medieri pe diverse probleme;
 • emitere de opinii juridice în domeniile de activitate ale companiei;

RECUPERARE CREANȚE

 • reprezentare juridică în procedura Ordonanței de plată;
 • reprezentare în procedura cu privire la cererile de valoare redusă;
 • reprezentare în dosare privind pretenții bănești cu valoare mare;
 • obținere titluri executorii;
 • reprezentare în etapa executării silite , contestații executare;
 • reprezentare în cadrul Medierilor, negocierilor achitării debitelor;

DREPT ADMINISTRATIV

 • redactare cereri și/sau plângeri prealabile;
 • contestații împotriva deciziilor emise de instituțiile publice;
 • reprezentare, asistență în fața instituțiilor publice;
 • reprezentare , asistență în fața instanței de contencios administrativ;
 • consultanță juridică privind probleme de drept administrativ;
 • contestații împotriva proceselor-verbale de amendă.